Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Belláné Tóth Erika székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Határőr u.1., (a továbbiakban: Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A Honlaplátogató a honlapon történő böngészéssel elfogadja a jelen feltételeket, kérjük tájékozódjon, olvassa el végig, mert a jelen ÁSZF fontos megrendelési, díjfizetési és kötbér feltételeket tartalmaz! Ha ezzel nem ért egyet vagy észrevétele van, a honlap látogatást követő 3 napon belül jelezze részünkre eltérési igényét vagy kifogását.

A honlap látogatója tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. A honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

Tájékoztatjuk arról, hogy ezen honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához. Amennyiben a honlap tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, akkor a jelen ÁSZF-ben kikötött és a honlap látogatásával elfogadott kötbért és használati díjat fogjuk követelni.

II. Fogalom meghatározások

Életvezetési tanácsadás :

Az eseti konzultáció során 1-2 alkalommal átbeszéljük lehetőségeid, kérdéseimmel azt az utat nyitom meg, ami már megfogalmazódott, de nem tud felszínre törni.

Megoldásfókuszú tanácsadás 5-6 alkalom, általában 1,5-2 hónapig tartó folyamat, után követés vállalásával.

Akkor szükséges, ha az elakadás megoldásához hoszabb időre van szükség. Hozzásegítlek személyes hatékonyságod, önbizalmad, problémamegoldó képességed, kompetenciád növeléséhez. A beszélgetésünk során tulajdonképpen a kliens elkezd önmagára figyelni, az önmagában zajló lelki folyamatokat megérteni. A folyamat során pontosan meghatározzuk azt a célt, ami kivezet jelenlegi helyzetből, és módszeresen, a megoldásra fókuszálva vezetem különböző technikákkal a cél felé.

ETIKA
Életvezetési tanácsadással segíteni tudok akkor, ha megakad valaki egy élethelyzetben. Azonban fontos tudni, hogy pszichiátriai tünetek, súlyos pszichés, illetve testi betegségek, illetve bármilyen diagnosztizált pszichiátriai betegség kezelésére nem alkalmas. A konzultációs folyamat semmilyen formában nem helyettesíti az orvosi, vagy pszichoterápiás kezelést. Munkám során nem diagnosztizálok, és nem alkalmazok semmilyen gyógyszert. Ha nem vagyok kompetens az adott témában megfelelő szakemberhez irányítom a hozzám fordulókat. Bízhat bennem, amit a coaching, illetve életzvezetési tanácsadás során megoszt velem, azt titoktartási kötelezettségem tudatában kezelem. A folyamat alatt bármikor megszakítható a coaching kapcsolat, a megállapodás vagy szerződés előírásait figyelembe véve.

A tanácsadás személyes találkozás, illetve online Messenger videóhívás formájában vehető igénybe.

III. A megrendelés, a díjfizetés alapvető feltételei

MEGRENDELÉS:

A honlapon található szolgáltatások igénybevétele e-mailen vagy telefonon történő megkeresést követően vehető igénybe, ily módon kezdeményezhető ajánlat kérése, és időpont egyeztetés a szolgáltatóval. Szolgáltató a beküldött adatait (saját név, elsődleges e-mail, irányítószám, üzenet) a hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelő módon tárolja, kizárólag célhoz kötötten, az ajánlatkérésre történő válaszolás, illetve a szolgáltatás igénybevétele céljából.

DÍJFIZETÉS:

Megrendeléssel kapcsolatos információk:

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A megrendelések beérkezésekor egy visszaigazoló emailt kap, melyben tájékoztatjuk a fizetési módról. Ha nem érkezik meg, kérem vegye fel velem a kapcsolatot a b.totherika@freemail.hu címen. A fizetési határidő 8 nap.

A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számlát. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapja meg.

A megrendelések elküldésével tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogot.

Konzultáció lemondása:

Az előre egyeztetett konzultációs időpontodat lehetőség van egyszer módosítani. Ennek feltétele, hogy minimum 48 órával, illetve hétvége esetén két munkanappal a megbeszélt időpont előtt írásban jelezze a b.totherika@freemail.hu címen, hogy másik időpontot szeretne. Amennyiben 48 órán/2 munkanapon belül, vagy nem írásban mondja le az időpontot, a konzultációs díjat ki kell fizetni.

JOGFENNTARTÁS:

A szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a rendelés teljesítését, vagy a szolgáltatás nyújtását olyan esetekben, amely esetekben esetleg korábban negatív tapasztalat volt a jelentkezővel (pl. személyes konfliktus, késedelmes fizetés vagy nemfizetés stb. Ebben az esetben a szolgáltató értesíti az érdeklődőt arról, hogy részére szolgáltatást nem nyújt.

IV. Szerzői jogok, kötbérfizetés, magáncélú felhasználás:

SZERZŐI JOGOK:

Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Belláné Tóth Erika írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap

Kérjük fontolja meg a jogellenes másolás következményeit. Másolt szövegnek minősül a jelen honlap vagy letölthető anyagok, email hírlevelek legalább 1 bekezdésnyi átvett szövege, ezekre a kötbér és a használati díj egyaránt alkalmazandó.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM:

A szerző tájékoztatja a T. Honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani (felszólítást fog küldeni és békés, megoldásra törekvő tárgyalásokat kezdeményez a jogsértővel) saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

V. Adatvédelem, tájékoztatás:

Adatkezelés célja: a konzultáció teljesítésének támogatása

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás.

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnaplót vezetek, mely lehet általam készített formanyomtatvány vagy sima papírlap, ez tartalmazza az ügyfél nevét és a dátumot.

Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön. (Következő alkalomra is fel tudjak készülni a hallottak alapján, ne felejtődjenek el információk a részemről.)

Hozzáférés: harmadik félnek nem adok ki sem szóban, sem írásban semmilyen adatot, titoktartás kötelez.

Adattárolás helye: Papír formátumban a lakóhelyemen.

Adatkezelés időtartama: Megsemmisítés a folyamat lezárta után 1 éven belül.

Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet

VI. A honlap tulajdonosának technikai jogai

A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VII. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

Név: Belláné Tóth Erika ev.

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Határőr u.1.

Adószáma: 55393816-1-28, cégjegyzékszáma:54065518

Nyilvántartó hatóság: EVNY

Elérhetőség: +36 30 3762026

E-mail cím a kapcsolatfelvételhez: b.totherika@freemail.hu